İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

İşin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

İnsan Kaynakları yönetimi, dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmayı, kurumsal hedefleri bireysel hedeflere indirgemeyi böylece şirket hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını desteklemekle yükümlüdür.

Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.

Aşağıdaki form aracılığı ile ilgilendiğiniz departman için iş bavurusu yapabilirsiniz, başvurular belirli periyodlarda değerlendirilir ve uygun bulunan başvurlar mülakat için lokasyonumuza davet edilir.

 

İnsan Kaynakları Başvuru Formu

...
Yükleniyor